ДЖЕРЕЛА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ


У статті розглядаються основні джерела проектного фінансування в світі, аналізується стан українського ринку фінансування довгострокових інвестиційних проектів

Проектне фінансування продовжує розвиватися і займає нові географічні ринки і нові інвестиційні ніші. На жаль, в Україні сьогодні дана форма залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів перебуває на зачатковій стадії. Проектне фінансування дозволяє поєднати різні форми залучення коштів (кредитування, акціонування) у різноманітний спосіб, залучити ресурси з різноманітних джерел.

Проблеми фінансування проектів розглядаються в ряді праць як зарубіжних вчених, таких як Б.Есті [1],

Е. Йєскомб [2], П.Невіт і Ф.Фабоззі [3], В. Бочаров, І.Мазур, В.Шапіро [4], А.Еганян [5], Б.Ірніязов [6], і в роботах вітчизняних вчених, таких як О.Пересада, Т.Майорова, К.Кулік [7], А.Шуркаліна [8], О.Ляхова [9].

Основні особливості проектного фінансування – довгостроковість, повернення залучених коштів з грошових потоків проекту, роблять таке фінансування доволі непростим, хоча і цікавим завданням.

Мета. Дослідити форми роботи основних постачальників ресурсів для проектного фінансування в Україні. Виявити слабкі сторони існуючої системи проектного фінансування в Україні.

Основною особливістю проектного фінансування є використання широкого кола джерел, засобів і методів фінансування інвестиційних проектів, у тому числі: банківські кредити, емісія акцій, пайові внески в акціонерний капітал, облігаційні позики, фінансовий лізинг, власні кошти компаній. Можуть також використовуватися державні кошти, іноді у вигляді державних кредитів і субсидій, а також у вигляді гарантій і податкових пільг. Відповідно, для організації фінансування проекту залучаються різноманітні учасники, такі як комерційні та інвестиційні банки, інвестиційні фонди і компанії, пенсійні фонди, страхові компанії та інші інституційні інвестори, лізингові компанії й інші фінансово-кредитні і інвестиційні інститути [4].

Якщо поглянути на структуру залучення коштів для проектного фінансування у світі, можна зробити такі висновки, що середньому за 7 років фінансування новобудов становило 59% від загальної кількості інвестованих коштів, тоді як рефінансування тільки 24%. На трансакції поглинання пішло близько 17% від загальної кількості інвестованих коштів (рис.1).

Світовий ринок проектного фінансування становить щорічно в середньому близько 140 млрд. дол. США. При цьому кількість укладених угод близько 350 (в середньому), що говорить про те, що середній розмір угод становить 400 млн. дол. США (рис.2).

Згідно зі статистичними даними, за період з 2000 по 2007 рік близько 84% наданих фінансових ресурсів йшло у формі кредитів. І лише 14% – у формі облігаційних позик. З одного боку, це пояснюється більшою простотою залучення кредитних ресурсів, оскільки компаніям-позичальникам за кредитного фінансування не доводиться публічно розкривати значну частину конфіденційної інформації, як цього вимагає регулювання з випуску облігацій. Але 14% облігаційних позик – це значна частина загального обсягу, тому облігації залишаються одним із джерел залучення коштів при застосуванні проектного фінансування...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Кузяк Дмитро
аспірант кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org