Гармонізація регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні із законодавстом ЄС: проблеми імплементації вимог MiFID


Глобалізація економічних процесів та світова економічна інтеграція висувають вимоги до національних економік, які задіяні у цих процесах, не тільки за сутнісними характеристиками відповідних економічних відносин, а й за формою та змістом організації та регулювання їх як на рівні національних економік. так і на наднаціональних економічних систем (регіональних, світових). Таким чином, для досягнення очікуваного економічного ефекту від інтеграційних процесів вони мають бути змістовно та організаційно впорядковані на рівні відповідних національних та наднаціональних норм права. Зрозуміло, що на практиці інтеграція вже існуючих національних систем регулювання економічних процесів вимагає гармонізації відповідних норм національного законодавства, якими вони встановлені, або заміни їх відповідними нормами наднаціонального законодавства, які матимуть пряму дію у відповідній сфері відносин в національній економіці.

Обраний Україною після набуття незалежності курс на євроінтеграцію, закріплений відповідною міжнародною угодою в 1994 році [1], фактично заклав політичні та правові підвалини для початку процесу гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС як надійного підґрунтя розбудови ефективного співробітництва. Проте системного характеру цей процес набув лише за десять років потому з прийняттям Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [2], як свідчення остаточного європейського вибору нашої країни. Після цього питання організації та інтенсифікації зазначених процесів неодноразово порушувалися на рівні вищих органів влади [3–5]. Проте слід зазначити, що законодавство ЄС само по собі не є статичним та незмінним, оскільки постійно трансформується під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Зокрема, поглиблюється та розгалужується систематизація та гармонізація норм національного законодавства в різних сферах, а також формуються та удосконалюються акти наднаціонального законодавства, які врегульовують окремі системи відносин у рамках усього ЄС.

Слід зазначити, що ринок капіталу, як складова національних та наднаціональних економічних систем, є в цих процесах одним з найчутливіших, оскі-льки фінансові активи є наймобільнішою формою існування капіталу. Фінансовий капітал чутливо реагує на будь-які «прогалини» або «нерівнонапруженість» у системах його регулювання. Наслідком цього зазвичай є процеси перетоку капіталу до тих економік, де більш ліберальні або недосконалі ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org