ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НА СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ


У статті розкрито суть глобалізації в цілому і глобалізації фінансових ринків – зокрема; визначено фактори стрімкого поширення останньої. Розглянуто вплив фінансової глобалізації на світовий ринок цінних паперів, виділено тенденції глобалізації світового фондового ринку. Проаналізовано наслідки фінансової глобалізації для світової економіки.

Глобалізація є одним із найбільш суперечливих та відчутних явищ нашого часу. Що ж означає цей термін? Уперше дефініцію «глобалізація» (від англ. Globalization) було вжито у 1984 р. у редакційному коментарі «Wall-Street Journal» щодо рішення М. Тетчер відкрити іноземним банкам прямий доступ на фінансовий ринок лондонського Сіті. З інших джерел відомо, що вперше це поняття вжив Т. Левітт у 1983 р. Він охарактеризував цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими багатонаціональними корпораціями.

Міжнародний валютний фонд дає таке визначення глобалізації — це процес інтеграції національних економік та суспільств унаслідок збільшення вільних потоків ідей, людей, товарів, послуг і капіталу. Крім того, головними факторами поширення глобалізації стали підвищена лібералізація торгівлі та досягнення у комунікаційних технологіях [1]. Усе більше інвесторів, які раніше орієнтувалися виключно на внутрішній ринок, виходять на міжнародну арену. Англійська стала офіційною мовою міжнародних фінансів, а міжнародні стандарти звітності були визнані нормою на національному рівні.

Одним з найбільш розвинених елементів загального глобалізаційного процесу є економічна глобалізація. У структурі економічної глобалізації особливе місце посідає процес глобалізації фінансового сектору, що призвів до формування міжнародних та світового (глобального) фінансових ринків. Вибухоподібне зростання в останні роки світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюються між різними суб’єктами світогосподарських зв’язків, є однією з найяскравіших форм прояву глобалізації.

Деякі автори під глобалізацією світових фінансових ринків у широкому розумінні мають на увазі об’єднання в єдину світову систему всієї сукупності міжнародних фінансових відносин [2].

Міркін Я.М. та Міркін В.Я. розглядають глобалізацію фінансових ринків, ринків цінних паперів і т. п. як «процес стирання кордонів між національними ринками, інтеграції фінансових інструментів, учасників ринку, органів регулювання, механізмів торгівлі цінними паперами, стандартизації правил і т. п.» [3, с. 197].

Більш конкретизоване формулювання фінансової глобалізації наведено в праці Стукало Н.В.: це «...вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків» [4, с. 82].

Що ж спричинило поширення глобалізаційних процесів на фінансові ринки? Насамперед, фінансова глобалізація пов’язана з радикальними змінами в ролі фінансового сектору у розвитку світового господарства. Сьогодні фінансовий сектор є складною системою, в якій учасники мають можливість забезпечення самостійного обігу фінансових активів незалежно від обсягів обігу реальних товарів.

По суті, основне завдання фінансового сектору – ефективний перерозподіл тимчасово вільних грошових ресурсів між суб’єктами реального ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Гладчук Ксенія
аспірант кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org