Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції


У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського законодавства в країнах Центральної та Східної Європи. І як результат, виділяє три типи валютного регулювання в залежності від інтеграції, конвергенції та гармонізації країн до ЄС.

Враховуючи сучасні процеси трансформації, гармонізації та конвергенції в Європейському валютному союзі питання адаптації національного права є надзвичайно актуальною проблемою. На шляху до створення єдиного валютного союзу валютна гармонізація є одним із основних шляхів покращення взаємовідносин та правовідносин між країнами.

Для адаптації національних валютних систем країн ЦСЄ до норм ЄС використовували зовнішньоекономічні договори, директиви, нормативні акти, де висвітлювалися рекомендації, які необхідно запровадити на національному рівні. Проведена гармонізація в валютній сфері не тільки покращить взаємовідносини між учасниками співтовариства, а й наблизить країни ЦСЄ до введення євро на всій території ЄС. Таким чином, аналіз гармонізації валютного законодавства країн ЦСЄ стане надзвичайно корисним для майбутньої євроінтеграції України.

Під час написання представленої статті були досліджені теоретичні та практичні висловлювання таких відомих зарубіжних та вітчизняних фахівців як: Буторина О. В., Вожняк М. Г., Гальчинський А. С., Журавка Ф. О., Красавіна Л. Н., Лажнік В. Й., Лук’яненко Д. Г., Федонюк С. В., Чужиков В. І., та ін., з питань гармонізації законодавчої та нормативної бази, трансформації валютно-фінансових відносин країн ЦСЄ та валютного регулювання в контексті євроінтеграційного спрямування.

Проте слід зазначити, що, розглядаючи процес валютної гармонізації, вітчизняні та зарубіжні науковці висві-тлюють його тільки в контексті економічних процесів. У статті розглядається саме правова основа до трансформації валютної системи країн ЦСЄ та врегулювання валютних процесів відповідно до стандартів ЄС.

Мета дослідження – розглянути поняття «гармонізація», трансформацію валютного законодавства в країнах Центральної та Східної Європи та виділити основні типи валютного регулювання в контексті євроінтеграції.

Взаємовідносини країн ЦСЄ з ЄС розпочалися ще з середини 90-х років ХХ століття після подання заявки на вступ в інтеграційне угруповання. Першими виявили бажання вступити до Європейського економічного та валютного союзу Угорщина та Польща в 1994 році, далі Словаччина, Румунія, Латвія, Естонія, Болгарія та Литва – в 1995 році і в 1996 році – Чехія та Словенія. Після чого в грудні 1997 року Європейською Радою було прийнято рішення про старт переговорів та необхідність встановлення відповідності національного законодавства країн-кандидатів з законодавством ЄС.

Уперше в законодавстві ЄС про гармонізацію національного права було зазначено ще з 1957 року в Римському договорі, в якому під гармонізацією розуміється комплекс заходів для поступового наближення економічної системи держав-членів до спільного ринку, за рахунок зміни національного ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Лавріненко Олена
аспірант ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org