АНАЛІЗ УМОВ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ ПОЛЬЩІ


Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення та функціонування ринку деривативів Польщі. В роботі проводиться аналіз ключових етапів його створення та сучасних тенденцій розвитку. На основі проведеного дослідження надано практичні рекомендації щодо розвитку ринку деривативів

в Україні.

Останнім часом на фінансових ринках збільшилась кількість деривативів, з’явились та користуються популярністю ряд нових похідних фінансових інструментів. Розвиток деривативів набув глобального характеру, торгівля ними відбувається по всьому світі, оскільки деривативи в системі інструментів управління ризиками на фінансових ринках посідають перше місце.

Ринок країн Центральної та Східної Європи не стоїть осторонь цих процесів. За десятиріччя свого існування біржовий ринок деривативів країн Центральної та Східної Європи набув досить чітких обрисів. Визначилась група бірж, що займається організацією торгів похідними цінними паперами і здатна забезпечити прийнятну надійність і ліквідність. Стабільно зростає число учасників ринку та обсяги торгів на ньому.

Ринок похідних фінансових інструментів в країнах ЦСЄ розвивається в умовах здорової конкуренції, і хоча до показників більш розвинених ринків йому ще далеко, проте він має значний потенціал зростання. На сьогодні в групі країн ЦСЄ тільки Польща та Угорщина мають достатньо великі за обсягами та розвинені ринки деривативів, які можна порівнювати з західноєвропейськими.

Враховуючи схожі з Україною початкові умови функціонування, подібні показники загальноекономічного розвитку, час створення фондового ринку та євроінтеграційні спрямування України, неабиякої актуальності набуває дослідження природи досягнень ринку деривативів окремих країн ЦСЄ, зокрема Польщі, з подальшою адаптацією позитивного досвіду функціонування ринку похідних цінних паперів до вітчизняних реалій.

Питання розвитку структури світового фінансового ринку та особливостей функціонування ринку деривативів зокрема знаходяться в центрі уваги багатьох вчених-економістів. Найбільш ґрунтовними зокрема є роботи О.Бурєніна, П.Вілмотта, П.Дуаєна, З.Луцишин, С.Матросова, Ф.Мишкіна, Б.Рубцова, О.Сохацької, Дж.К.Халла, М.Шоулза та ін.

Проте мало хто з дослідників приділяє увагу особливостям становлення ринку деривативів країн ЦСЄ в ракурсі адаптації позитивного досвіду його функціонування до умов розвитку вітчизняного ринку цінних паперів.

Метою даної роботи є вивчення особливостей становлення та розвитку ринку деривативів Польщі як найбільш динамічного та успішного з групи країн Центральної та Східної Європи, аналіз сучасних тенденцій його розвитку, а також розроблення рекомендацій щодо створення сприятливих умов функціонування ринку ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Мозговий Олег
д.е.н., професор

Возіанов Костянтин
аспірант кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org