Моделі глобалізації банківської діяльності


Розглянуто експортну і імпортну моделі глобалізації банківської діяльності. Показані їх особливості та сфери застосування. Наведено тенденцію посилення ролі іноземного капіталу у структурі статутних фондів українських банків. Показано переваги і ризики експансії зарубіжних банків на ринок України. В контексті запровадження нових умов «Базель ІІІ» доведено доцільність укладання міжнародних угод злиттів і поглинань між провідними зарубіжними та крупними українськими банками.

Банківський сектор відіграє провідну роль у процесі фінансової глобалізації. З одного боку, банки будь-якої країни прагнуть обслуговувати своїх клієнтів не лише в національних кордонах, а й у міжнародних операціях в інших країнах. З другого боку, транснаціональні і крупні національні банки прагнуть діяти на нових ринках, поглиблюючи географічну диференціацію своєї діяльності. В цьому зв’язку можна виділити експортну модель глобалізації банківської діяльності, якої дотримуються крупні національні банки, що прагнуть перетворитись в міжнародні фінансові компанії і отримати конкурентні переваги на сприятливих зарубіжних ринках...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Панченко Євген
д.е.н., професор
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org