Міжнародна інституційна гармонізація пенсійного забезпечення та регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів


У статті розглянуто передумови міжнародної інституційної гармонізації пенсійного забезпечення. З’ясовано організаційно-правові форми недержавних пенсійних фондів. Запропоновано розуміння процесу інституціоналізації фонду пенсійних активів, інституційної гармонізації пенсійного забезпечення та визначено рівні гармонізації.

Лібералізація міжнародних еконо-мічних відносин, процеси інтернаціоналізації капіталу посилюють взаємозалежність національних економік. Динамічний розвиток фінансових ринків високорозвинених країн та формування глобального ринку сприяють процесу гармонізації функціонування фінансових установ, у тому числі їхньої інвестиційної діяльності.

Провідне місце серед небанківських фінансових інститутів посідають інституційні інвестори. Їх стрімкий розвиток на ринках розвинених країн пов’язаний із структурними змінами ринків капіталу, а формування даних інститутів у країнах, що розвиваються, в тому числі й в Україні, зумовлене проведеними реформами у фінансовому секторі національних економік...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Дороніна Ірина
асистент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org