Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу


У статті виявлені і проаналізовані функціональні і інституціональні особливості світового фінансового ринку, а також уточнено поняття світового фінансового ринку як сукупності його взаємозв’язаних сегментів (фондового, кредитового, страхового, валютного, ринку золота і інших дорогоцінних металів).

Глобалізація світової економіки обумовлює якісні зміни в розвитку світового фінансового ринку. В першу чергу це виражається в тому, що розмиваються межі між його різними сегментами, внаслідок чого проблеми окремих країн і сегментів економіки чинять істотний вплив на інші країни і сегменти.

Істотно підвищилася роль світового фінансового ринку в акумуляції і перерозподілі міжкраїнових потоків грошового капіталу. Наслідком цього стало безпрецедентне зростання світового фінансового ринку (у 2009 році світовий ВВП збільшився вдесятеро в порівнянні з 1995 роком) і значне ускладнення його структури за рахунок посилення ролі ТНК і також появи нових учасників фінансового ринку, орієнтованих головним чином на колективні інвестиції, проведення реформи діяльності різноманітних міжнародних фінансових організацій...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Малащук Дмитро
к.е.н., доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Алаторських Микита
здобувач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org