Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу


Актуальність проблеми. Ефективність функціонування фінансового ринку є своєрідним індикатором поточної економічної ситуації, оскільки активність учасників ринку, обсяги фінансових інвестицій та загальна капіталізація фондового ринку є відображенням реального економічного стану країни.

Світовий досвід показує, що саме фондові ринки можуть бути джерелами масштабної фінансової нестабільності, макроекономічних ризиків і со-ціальних потрясінь. Таким чином, будучи похідним від реального сектору, фондовий ринок може здійснювати істотний зворотний вплив як стабілізуючого, так і дестабілізуючого характеру.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в світовій економіці, створюють сучасні реалії, за яких дослідження національного ринку цінних паперів недоцільно проводити відокремлено від провідних фондових ринків світу. Отже, лише за умов врахування впливу, що здійснюється зовнішнім середовищем, а саме, світовими економічними процесами, стає можливим ефективне прогнозування розвитку національної економіки України.

Одним з можливих способів врахування вищезгаданого впливу може послужити аналіз залежності національного ринку цінних паперів від зарубіжних фондових ринків. Встановлення взаємозв’язків між фондовими ринками дає можливість спиратися на прогнози розвитку національної економіки виходячи з ситуації на ринках розвинених економік...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Долінський Леонід
к.е.н., ст. викладач.

Ніколаєнко Костянтин
фінансовий аналітик рейтингового агентства «РЮРІК»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org