Заставні операції банків РЕПО та кредитування під заставу цінних паперів


Досліджено історію проведення операцій РЕПО в Україні, визначено проблеми ринку та перспективи його розвитку.

У сучасний кризовий період одним з пріоритетних напрямків роботи НБУ на фінансовому ринку є забезпечення ліквідності комерційних банків. Для цього Центральний банк країни реалізує політику рефінансування за допомогою різноманітних методів його здійснення. В системі цих методів варто відмітити проведення операцій РЕПО, які набули значного поширення у країнах з розвинутою ринковою економікою на сучасному етапі.

Суть таких операцій полягає у купівлі-продажу державних цінних паперів (ОВДП) Центральним банком у комерційних банків з одночасним зобов`язанням їх зворотного продажу-купівлі у визначений період в майбутньому за обумовленою в договорі ціною [1].

Дані операції почали застосовуватись в Україні у 1997 році. Тоді відсоткова ставка за ними становила 21,8%. Операції РЕПО в нашій державі здійснюються на термін не більше 30 календарних днів. Для їх проведення створено спеціальний програмно-технічний комплекс «АРМ репо-тендер».

На сучасному етапі операції РЕПО є одним з найзручніших інструментів в арсеналі НБУ. Пов`язано це з тим, що він дозволяє впливати в короткостроковому періоді на відсоткові ставки і, в разі необхідності, відновлювати попередній стан ринку. До того ж для операцій РЕПО характерна висока точність здійснення і прогнозованість можливого впливу на основні параметри грошової маси в країні. Такі властивості даного інструменту пов`язані з можливістю в разі потреби негайно розпочати операції зворотної дії...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Чуб Олена
д.е.н., професор кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org