НАФТОГАЗОВІ ТНК І ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА


Досліджено ключові тенденції розвитку світового енергетичного ринку у контексті глобальної енергетичної безпеки. Проведено ідентифікацію нафтогазових компаній з акцентацією уваги на процесах транснаціоналізації і глобалізації їхньої діяльності. Наведено приклади експансії європейських і російських нафтогазових ТНК на регіональних і глобальному енергетичному ринках. Виявлено проблеми енергетичної безпеки України з урахуванням глобальних мікро- та макроекономічних трендів.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації посилюється і загострюється геоекономічне та геополітичне значення енергетичного фактору розвитку. Як ключова виробнича та інфраструктурна галузь енергетика закріплюється у якості однієї із найважливіших сфер глобального бізнесу. Поточні і перспективні оцінки енергоспоживання показують, що за умов домінування сучасних технологій нафта та природній газ залишаться основними джерелами енергії. Тобто з економічної точки зору в нинішньому сторіччі вони будуть основним компонентом топливно- енергетичних балансів більшості країн і регіонів світу. При цьому світові ринки вуглеводневих енергоресурсів мають сталі тенденції розвитку відносин між країнами виробниками і країнами споживачами нафти і газу. Так, виділяють чотири ключові географічні ре-гіони, що є ринками сирої нафти: Північноамериканський континент; Середземномор’я і Атлантичний басейн, включаючи країни Карибського басейну; Персидська затока; Тихоокеанське побережжя. Ринки нафтопродуктів мають п’ять ключових регіонів: Північна Америка, Західна Європа, Середземномор’я, Персидська затока, країни АТР...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Швидкий Олег
здобувач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org