Причини, що гальмують розвиток лізингової діяльності в Україні


Актуальність теми на сьогоднішній день визначається тим, що характерною особливістю фінансового стану вітчизняних підприємств є недостатній рівень фінансових ресурсів для переозброєння виробничих підприємств. Приймаючи до уваги складність отримання кредиту в банківських установах протягом 2009-2010 років, недостатність власних фінансових ресурсів для технічного оновлення виробничого обладнання, тому реального оновлення виробничих засобів можна досягти застосуванням лізингового механізму.

Разом з тим, використання лізингу в Україні поки що не отримало достатнього розповсюдження в нашій країні, що викликає необхідність у подальшому вивченні особливостей застосування та розвитку фінансового лізингу на виробничих підприємствах в сучасних умовах.

На сьогоднішній день невирішеним залишається ряд теоретичних, методичних і практичних питань щодо застосування та розповсюдження лізингового фінансування оновлення основних засобів підприємств. Загалом, дослідженням цих питань займалися такі науковці як Г. Волинський, А. Турила, Т. Черемисова, Є. Каспшишак,

В. Міщенко, О. Луб`яницький,

Н. Слав’янська, а також такі відомі російські вчені Е. Н.Чекмарева,

Т. А. Красева, Ю. Н. Лапигін, Н. В. Малафєєва, В. Д. Газман, В. А. Горемикін, А. О. Левкович, В. Н. Кочетков.

Високо оцінюючи результати досліджень цих авторів, необхідно зазначити, що в науковій літературі ще не знайшли належного відображення питання щодо визначення напрямів та способів підвищення ефективності використання лізингових операцій на підприємстві, виявлення причини та недоліків, за наявності яких гальмується розвиток лізингу в Україні...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Жолнерчик Ганна
здобувач, асистент кафедри фінансів підприємств КНЕУ
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org