Перспективи інвестування у боргові цінні папери місцевих органів влади в Україні


В статті розглядається сучасний ринок облігацій органів місцевого самоврядування та визначаються перспективи інвестування в даний вид фінансового інструменту. На основі зарубіжного досвіду наводяться можливі напрями подальшого розвитку ринку цінних паперів місцевих органів влади.

В сучасних умовах українські міста зіштовхуються з багатьма проблемами соціально-економічного характеру розв`язання яких потребує стабільної фінансової бази місцевих органів влади та чіткого розмежування власних і делегованих державою повноважень. Нажаль Державний бюджет не в змозі у повній мірі забезпечити фінансування делегованих повноважень на місцевому рівні, тому, окрім фінансування власних потреб на які не завжди вистачає власних фінансових надходжень, міста вимушені шукати додаткові джерела ще й на реалізацію загальнодержавних соціально-економічних програм.

Видатки місцевих органів влади часто перевищують доходи, саме це й спонукає поряд із традиційними джерелами (податками, зборами, трансфертами та інше), органи місцевого самоврядування використовувати різноманітні механізми залучення позичкових коштів. Якраз, одним з напрямів подолання недостатності фінансових ресурсів, зменшення дефіциту бюджетів, реалізації міських інвестиційних програм, послаблення залежності міст від центральних органів влади є місцеві запозичення в формі позики або у формі випуску облігацій внутрішніх місцевих позик. Використання залучених коштів - це реальна можливість збільшити доходи суб`єкта, що їх здійснює, і вирішити ті завдання, реалізація яких не може бути забезпечена в даний момент за рахунок власних доходів бюджету...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Телятников Вадим
асистент кафедри «Фінансові ринки» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org