Принцип суб’єктивної асимет-ричності оцінок у контексті концепції ССFПрацюючи над розробкою теорії економічних рішень [1–13], ми намагалися наблизитися до побудови універсальної теорії прийняття економічних рішень, яка базується на концепції CCF.

У цій статті хочемо поділитися цікавими, корисними і важливими, на нашу думку, висновками, отриманими в результаті досліджень.

У публікаціях, присвячених питанням прийняття економічних рішень, нами неодноразово зазначалося, що у будь-який момент часу суб’єкт економічних відносин має відповісти на запитання: який з можливих варіантів рішення йому обрати? Для вибору найкращого рішення з безлічі можливих варіантів той, хто приймає рішення, повинен для кожного з варіантів передбачити багато подій, які будуть вірогідним його наслідком. Якщо це рішення економічне, суб’єкт, котрий приймає рішення, кожній з цих подій, що підлягають виміру, ставить у відповідність умовно-грошовий потік – CCF (Conventional cash frow) – потік об’єктів економічних відносин між суб’єктами економічних відносин у визначений період часу, виражений у грошовому еквіваленті [1, с.58].

Отримавши у такий спосіб множину CCF, які відповідають конкретному варіанту рішення, суб’єкт, котрий приймає рішення, згідно зі своїми інтересами поділяє їх на додатні CCF (X) та від’ємні CCH (Y) (рис.1) [1.с.223-224].

Для того, щоб ранжувати вказані варіанти рішень, кожному з них повинно бути поставлене у відповідність визначене число. Оскільки кожному з варіантів рішень відповідають дві величини (числа) – величина вартості додатних CCF (Xi) і величина вартості від’ємних CCF (Yi) , то звести їх до однієї процедури порівняння можна або віднімаючи одну від одної (Xi-Yi), або поділяючи одну на другу () [1, с.220].

Далі суб’єкт, котрий приймає рішення, поставивши у відповідність кожному з варіантів рішення конкретне число, яке виражає співвідношення вартості додатних (Xi) і від’ємних (Yi) умовно-грошових потоків (CCF), ранжує їх і обирає найкращий варіант рішення.

Однак варто мати на увазі, що для майбутніх CCF характерна різночасовість їх виникнення, а, отже, для отримання співставних результатів оцінка їх вартості має ґрунтуватися на концепції вартості грошей у часі і здійснюватися із застосуванням процедури дисконтування.

У загальному вигляді два типи критеріїв економічної ефективності, на основі яких суб’єкт економічних відносин здійснює вибір найкращого варіанта рішення, наведена на рис. 2 [1, с.100].

Загальновідомо, що події економічних процесів, так само як і фізичних процесів, відбуваються як у часі, так і у просторі. Тому в теорію прийняття економічних рішень, яка ґрунтується на концепції CCF, було введено поняття ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько

Сорока Марія
консультант аудиторської фірми «Каупервуд»

Галасюк Віктор
лауреат конкурсів молодих оцінювачів Українського товариства оцінювачів
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org