КОМПЛЕКСНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОКАЗНИК


У статті основну увагу надано дослідженню оцінки інвестиційної активності індивідуальних учасників на фінансовому ринку України.

Важливим завданням визначення участі фізичних осіб в інвестиційному процесі є розробка комплексного кількісного показника, який дасть можливість достовірно оцінити параметри участі індивідуальних учасників у інвестиційних процесах на вітчизняному фінансовому ринку. Зазначимо, що зараз з цією метою використовуються певні показники, які характеризують ощадно-інвестиційні процеси на рівні фізичних осіб: заощаджувальна квота, масштаби володіння індивідуальними інвесторами різними фінансовими інструментами, частка фінансових інструментів у сукупних інвестиціях фізичних осіб і т.д. Зауважимо, що більшість з них, окрім заощаджувальної квоти та приросту фінансових інвестицій, не мають комплексного характеру і дають змогу детермінувати кількісні параметри інвестицій тільки на окремих сегментах фінансового ринку.

З врахуванням вищевикладеного, можна виокремити певні вимоги до змісту показника оцінки участі фізичних осіб у інвестиціях на фінансовому ринку України:

· комплексний характер - він повинен забезпечувати адекватне відображення усіх етапів інвестиційного процесу індивідуального інвестування на фінансовому ринку України: від формування заощаджень до безпосередньої купівлі фінансових інструментів;

· єдність - фінансовий ринок України функціонує як єдине середовище де індивідуальні учасники взаємодіють з іншими суб'єктами ринку, а на різних сегментах застосовуються єдині правила та механізми інвестування;

· автономність - врахування особливостей окремих сегментів фінансового ринку України та різної природи фінансових інструментів.

Визначимо відповідність вищезазначених показників наведеним принципам. Отже, найчастіше для оцінки інвестиційних процесів індивідуального інвестування та на макрорівні є показник заощаджувальної квоти (як співвідношення приросту заощаджень населення до загальної суми його доходів) та норма накопичення (співвідношення інвестицій в основний капітал до ВВП).

Існуюча невідповідність запропонованих в науковій літературі показників потребам комплексної оцінки інвестиційної діяльності фізичних осіб на фінансовому ринку України визначає докорінного перегляду існуючих методичних та прагматичних підходів.

На наш погляд, базовими положеннями для розробки зазначеного показника є:

- по-перше, неоднорідність індивідуальних інвесторів та їх інвестиційних уподобань;

- по-друге, існування фінансових інструментів, на які можуть спрямовуватися заощадження індивідуальних інвесторів та широкого спектру фінансових послуг.

Виходячи з цього, можна сформулювати певні вимоги до показника

оцінки активності індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку (рис. 3.4).

Розглянемо наповнення запропонованих принципів побудови комплексного показника. Принцип повноти характеризує: по-перше, адекватне відображення інвестиційної діяльності фізичних осіб на усіх сегментах фінансового ринку, що доступні для інвестицій; по-друге, врахування максимальної кількості істотних факторів, які визначають ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Красножон Світлана
к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org