Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів


Стаття базується на новому баченні взаємозв'язку корпоративних фінансів з рухом капіталу та атрибутивною концепцією інформації. В ній зроблено спробу розкрити теоретико-методологічні засади функціонування корпоративних фінансів як економічної категорії, їх сучасну парадигму, функції та роль в інформаційному суспільстві.

Фінансові відносини пронизують всі сфери сучасного суспільного буття, але й донині їхня сутність та роль у соціально-економічному розвитку далеко не пізнані. Незважаючи на існування ґрунтовних теоретичних напрацювань з питань загальної категорії «фінанси», сутнісні аспекти економічної природи, якісні риси, специфіка функціонування та особливості руху окремих сфер (сегментів) фінансових відносин у суспільстві зокрема корпоративних фінансів, - потребують подальшого осмислення. Характерні риси кожної з них визначаються метою функціонування їх суб'єктів, колом і спектром економічних відносин, які вони обіймають, а також особливостями історичного розвитку.

Ключовими економічними агентами національного та світового господарства і, перш за все, фінансового ринку є корпорації. Саме тому, починаючи з другої половини ХХ сторіччя, тобто в період стрімкого розвитку ринкових відносин, у дослідженнях світових передових наукових шкіл економіки, фінансів та менеджменту особлива увага надається корпоративним фінансам. Показовим є той факт, що серед робіт, за які присуджується найпрестижніша нагорода в економіці - премія Шведського державного банку на честь Альфреда Нобеля, чимало розробок саме з питань фінансів корпорацій та їхнього функціонування на фінансових ринках. Зокрема, 1985 року такої честі був удостоєний Франко Модильяні (1918-2003) за розробку теорії фінансових ринків, а 1990 року премію отримали Гаррі Марковіц (1927), Мертон Міллер (1923-2000) та Вільям Шарп (1934) за вклад у теорію формування ціни фінансових активів.

На сьогодні основними розробниками та носіями передових наукових ідей щодо мікрофінансового рівня економічного розвитку залишаються представники тих економік, де практика корпоративних фінансів найбільш розвинена. Це наукові школи університетів США, Великої Британії, Канади та інших розвинених країн, які, будучи націленими на запити ринку, всебічно досліджують механізми ефективної реалізації фінансів корпорацій.

Історія наукових досліджень корпоративних фінансів налічує майже сто років, але до середини ХХ сторіччя цей напрям економічної науки було представлено переважно роботами Артура Стоуна Девінга (1880-1971) - одного із засновників Гарвардської бізнес-школи. Його книга під назвою «Фінансова політика корпорацій», що згодом неодноразово перевидавалась, і на матеріалах якої виховалось не одне покоління фінансистів, вперше вийшла у світ 1919 року [18]. Вона мала суто інструктивний, прагматичний характер, оскі-льки значною мірою базувалась на положеннях нормативних документів. І лише на початку 1950-х професійні інвестори - Бенджамін Грехем (1894- 1976) та Девід Додд (1895-1988) -

підготували книгу з питань фінансової діяльності компаній («Аналіз цінних паперів»), у якій вже йшлося про аналіз акціонерного капіталу корпорацій, їхніх активів, доходів та дивідендів [21]. Використання у роботі аналітичних методів та технологій ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Федосов Віктор
д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Рязанова Надія
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Київського національного економічного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org