Принципи та проблеми визначення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Аналізуються загальні питання використання системи бонус-малус та проблеми її застосування за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Надаються пропозиції щодо єдиного порядку встановлення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Постановка проблеми. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі Закон) [1] передбачає можливість застосування коригуючих коефіцієнтів так званої системи бонус-малус. Зараз, на дев'ятому році існування цього виду страхування зазначена система суттєво впливає на страхові платежі, які встановлюються страховиками. Закон не дає відповідей на багато питань, які виникають при застосуванні зазначеної системи. Через те коефіцієнт бонус-малус зараз є предметом багатьох суперечок та інструментом демпінгових заходів в гострій конкурентній боротьбі за страхувальника. Необхідно розробити та застосовувати єдиний для всіх учасників страхового ринку підхід до визначення коефіцієнту бонус-малус. Слід зазначити, що питання доцільності та підходів до застосування системи бонус-малус є одним із найбільш дискусійних в страхуванні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Українські науковці мало займаються сучасною проблематикою визначення страхових тарифів взагалі та елементів тарифної політики з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів зокрема. Дослідженням питань обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності займаються О.О. Гаманкова, К.О. Лібіх, О.М. Залєтов та ін. Найбільш відомою публікацією результатів дослідження систем бонус-малус в автострахуванні є книга Ж. Лемера.

Метою даної статті є аналіз сутності та виникнення коефіцієнту бонус-малус в страхуванні, проблем його застосування за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відпові-дальності власників наземних транспортних засобів в Україні, погляд автора на вирішення зазначених проблем.

Виклад основного матеріалу. Протягом двадцятого сторіччя автомобілі стали невід'ємною частиною життя людей. Зараз в світі нараховується понад мільярд машин, тоді як на початку двадцятого сторіччя їх було всього кілька тисяч [2]. Кількість автомобілів продовжує збільшуватися. Одночасно ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Машаро Олена
Начальник Департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторного (транспортного) страхового бюро України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org