Урбанізаційні фактори економічного росту


Урбанізація – дуже складне поняття, якому немає єдиного визначення. Воно є багатогранним, охоплює різні сфери життєдіяльності людства, та знаходиться у постійному розвитку. Довгий час термін «урбанізація» застосовувався у доволі вузькому значенні, що означало, перш за все, зростання чисельності міського населення за рахунок переспрямування потоків людських ресурсів із сільської місцевості та їхню концентрацією у містах – ще відносно недавно у країнах, що розвиваються урбанізація нерідко трактувалася як зростання, або збільшення міст або їх окремих частин. Проте згодом, під впливом розвитку та драматичного прискорення вказаних процесів, а також їх наслідків, поняття «урбанізація» набуває все більш широкого змісту. Як стверджує у своїй книзі «Урбаністика» відомий урбаніст Володимир Глазичев, «...якщо до недавнього часу під урбанізацією розумівся статистично вимірювальний процес переходу сільського населення до індустріальних міст, то на даний час зрозуміло, що природа цього процесу суттєво складніша. Саме ця складність народила ряд робіт, присвячених урбанізації в багатьох її формах, і саме ці роботи відображають суть урбаністики»

Отже, відтепер під «урбанізацією» починають розуміти історичний процес підвищення ролі міст у розвитку сус-пільства, основними засадами якого є зростання у містах промисловості, розвитку їх культурних, політичних та економічних функцій, поглиблення територіального розподілу праці тощо. Як визначається у Словнику історичних термінів: урбанізація - це процес підвищення ролі великих міст у розвитку суспільства, пов’язаний із розвитком індустрії, розвитком міської інфраструктури, притиком до міст сільського населення.2 Таким чином, урбанізація починає розглядатися не лише у соціально - демографічному, а й у економічному контексті.

Більше того, багато науковців сьогодні пов’язують виникнення урбанізації як соціально-економічного явища, та особливо стрімкі темпи її зростання із індустріалізацією та модернізацією економік. За цими поглядами вирізняють три фази урбанізації, стверджуючи, що історично процес урбанізації мав три основні стадії. І, якщо перша ідентифікується з періодом початку життя людей у містах аж до 18 сторіччя, та лише деякі міські зони мали понад 100 тис. жителів, то друга характеризується саме швидким зростанням розмірів та кількості міст внаслідок процесу індустріалізації. Третя стадія - це метрополізація, яка включає централізацію людей та багатства.

Цю позицію підтримають і вітчизняні і російські дослідники. «Таке явище пояснюється соціальними та економічними причинами. Розвиток промисловості, вищий рівень життя, більша кількість робочих місць у місті залучають значну частку населення. Найбільш широко вживаним у літературі визначення урбанізації як історичного процесу підвищення ролі міст у розвитку суспільства», - відзначає у своїй монографії Т. Заставецький3. На думку іншого науковця у галузі урбаністики Є. Перцика «…урбанізація являє собою багатогранний глобальний процес, що охопив весь світ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Буряченко Андрій
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org