Параметри глобального біржового ринку цінних паперів


Метою даної статті є розкриття, аналіз географічної та товарної структури глобального ринку цінних паперів за визначеними параметрами. В дослідженні відображено спеціалізацію фондових бірж світу та їх фінансову глибину. Автором виокремлено показник ефективності ринку, що дає можливості порівнювати різні за рівнем розвитку ринки цінних паперів.

Поняття «глобальний біржовий ринок цінних паперів» охоплює саме ту частину світового ринку фінансових інструментів, що припадає на діяльність юридично оформлених фондових бірж. А термін «глобальний» - підкреслює взаємозалежність та взаємовплив ринків цінних паперів різних регіонів світу між собою. В даній роботі виділено параметри глобального ринку цінних паперів, тобто критеріїв за допомогою яких можна було б оцінити величину, ефективність та міру розвитку певного фондового ринку в порівнянні з ринками інших країн.

Центральним інститутом ринку цінних паперів є фондова біржа. За даними вікіпедії станом на 2013р. в світі приблизно нараховується 241 фондова біржа. Проте, основну увагу зосереджують фондові біржі-члени Світової федерації фондових бірж (World Federation of Exchanges, WFE). На березень 2013р. WFE нараховувала 57 фондових бірж - прямих членів федерації, 17 афілійованих учасників (в т.ч. й Українську біржу) та 29 членів кореспондентів. За географічним критерієм WFE всю сукупність фондових бірж-членів федерації розподіляє на три регіони: американський (включає два континенти - Північну і Південну Америки, що охоплюють 22 фондові біржі), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (країни Далеко Сходу, Південної Азії, Австралії - нараховує 28 фондових бірж) і як один регіон - Європа, Африка, Близький Схід (Europe, the Middle East and Africa, EMEA) (включає 53 фондові біржі).

Оскільки на фондові біржі-члени WFE припадає більше 95% світової капіталізації ринку акції, то можна з впевненістю сказати, що вони слугують індикатором глобального економічного розвитку. Відобразимо цей показник на часовому інтервалі від 2003 - 2013 рр.

Як видно з таблиці 1, світова капіталізація на початок 2013р. оновлює свої історичні максимуми, що дає підстави твердити про відновлення глобальної економіки після кризи 2008р. Наслідки кризи 2008р. особливо були відчутними в 2009р., якщо на початок 2008р. світова капіталізація акцій становила 54,758 трл дол. США, то на поч. 2009р. - 31,395 трл дол. США (спад на -43%). З цими показниками ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ананьєв Микола
асистент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org