СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ


У статті показані результати дослідження системи охорони здоров’я на прикладі Одеської та Миколаївської областей.

Постановка проблеми. В усіх розвинутих країнах особисте страхування один з найбільш поширених видів страхування. Їм охоплено фактично все населення. А страхова компанія та страхова сума визначають соціальний статус людини. В Україні ситуація поки що інша. Люди не звикли до страхування, багато українців не знає його переваг, а іноді й просто не довіряє страховим компаніям. Але, з іншого боку, громадянина вже не влаштовує і рівень медичного обслуговування у вітчизняних лікарнях. Реформування системи охорони здоров’я має охопити питання надання послуг, формування ресурсів, фінансування та управління галузі охорони здоров’я.

Метою даної статті є дослідження страхової медицини на місцевому рівні.

У 2012 році закінчився трирічний пілотний проект «Місцеве самоврядування в Україні: підвищення кваліфікації та прикладні дослідження» з ефективності надання медичних послуг в містах Одеської і Миколаївської областей, фінансований Міністерством закордонних справ Норвегії, скерований на проведення дослідження муніципальної медицини, створення умов для підвищення якості надання медичних послуг населенню. У межах проекту було створено мережу, яка об’єднала спеціалістів шести міст (Білгород-Дністровського, Вознесенська, Ізмаїлу, Первомайська, Теплодара та Южного), готових до реформування, вдосконалення медичних послуг на місцевому рівні.

До роботи в проекті долучилися науковці. У зв’язку з відсутністю статистичних даних на місцевому рівні дослідники розробили систему критеріїв та показників для оцінки якості надання ефективних медичних послуг, визначили методику дослідження (на основі бенчмаркінгу) та провели анкетування 1200 споживачів міст Одеської і Миколаївської областей щодо якості надання медичних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що в нашій державі існує нормативно-правове забезпечення впровадження обов’язкового медичного страхування як стратегічного напряму реформування системи охорони здоров’я (табл. 1).

Постановка завдання. Розвиток обов’язкового державного медичного страхування в Україні сприятиме реформуванню системи фінансування щодо накопичення доходу з метою: впровадження додаткових платежів, створення спеціальних фондів, впровадження механізмів з регулювання ризиків та компенсацій фондам. Сьогодні існує потреба формування національної системи єдиних економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, підвищення частки державного обовязкового медичного страхування.

Виклад основного матеріалу. В цілому в Україні для державних закладів охорони здоров’я страхування передбачає додаткові кошти, що, звичайно ж, вітається. Адже як бюджетні організації вони повністю залежать від державного фінансування. А це покриває не більше як 50 відсотків від мінімальних потреб медичних закладів. До того ж статті витрат чітко розписані. Найбільша частина, як виявляється, йде на заробітну плату та комунальні послуги. Це те, що оплачується стовідсотково. На медичне устаткування, ліки та харчування залишається приблизно по 15 відсотків. Заробляти на окремих видах медичних послуг заклади охорони здоров’я не мають права...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Тищенко Марія
к.е.н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org