УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


У статті розглянуто методи та критерії фінансування медичних послуг, обґрунтовано доцільність їх зміни для окремого сегменту галузі охорони здоров’я - високоспеціалізованої медичної допомоги. На конкретному прикладі розроблено пропозиції щодо удосконалення методики розрахунку потреби у фінансових ресурсах на основі критерію «нозологія хвороби».

Забезпечення достатнім обсягом фінансових ресурсів є основною умовою належного функціонування медичних закладів у будь-якій країні. Як свідчить зарубіжний досвід, системи охорони здоров’я більшою чи меншою мірою стикаються з проблемою нестачі фінансових ресурсів, що пов’язано із впровадженням нових методик лікування, розробкою високовартісних медичних препаратів, запровадженням високотехнологічного обладнання, незадовільною екологічною ситуацією. Ці фактори породжують неконтрольоване зростання попиту населення на медичні послуги. Уряди багатьох країн змушені шукати шляхи вирішення цієї проблеми, адже, здоров’я населення є не тільки індивідуальною, але й суспільною цінністю, що визначає соціальну значимість медичної сфери. На початку 90-х років XX-століття майже усі європейські країни здійснили реформи у системі охорони здоров’я. Основні акценти було зроблено не тільки на збільшенні обсягів фінансування, а й на створенні умов та стимулів для ефективного розподілу та використання обмежених фінансових ресурсів. Відбувся перехід від фінансування на основі затвердженого централізовано постатейного бюджету до інших методів фінансування медичних послуг, оскільки метод постатейного бюджету створював наступні перешкоди для ефективного використання коштів, а саме:

- не надавав жодних стимулів медичним працівникам для покращення їх діяльності та результатів лікування;

- обмежував можливості для перерозподілу фінансових ресурсів між статтями витрат залежно від пріоритетності потреб;

- мотивував до здійснення неефективних витрат у кінці року, оскільки невикористання затверджених на початку року фінансових ресурсів призводило до зменшення обсягів фінансування у наступному році.

З огляду на це, одним із пріоритетних кроків у реформуванні вітчизняної системи охорони здоров’я є зміна системи та методів фінансування медичних послуг: медичні заклади нині отримують кошти залежно від ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Корнацька Роксолана
асистент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org