Податки як інструмент протидії приховуванню доходів в офшорних юрисдикціях


Досліджено взаємозв’язок інтересів суб’єктів податкових відносин у сфері офшорного бізнесу, оцінено дієвість податкових механізмів, спрямованих на запобігання відтоку доходів за кордон; виявлено фактори, що ускладнюють використання податків як інструментів протидії порушенням податкового законодавства під час ведення офшорного бізнесу.

Постановка проблеми. Незважаючи на активізацію міжнародного інформаційного співробітництва, вагомих результатів у виявленні прихованих в офшорних зонах доходів та запобіганні подальшому застосуванню схем виведення потенційних об’єктів оподаткування за кордон в Україні не вдалося досягти. Це обумовлює необхідність подальшого наукового пошуку дієвих механізмів протидії ухиленню від сплати податків через використання офшорних юрисдикцій. Актуальність теми підсилюється, зважаючи на характер змін, що відбуваються зараз в Україні. Ми переконані, що викорінення зловживань ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  податки, податок на прибуток, оподаток на доходи фізичних осіб, ухилення від оподаткування, не задекларовані доходи, офшорний бізнес

ТЕОРІЯ

Тимченко Олена
канд. екон. наук, професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Медвецький Іван
студент магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org