Волатильні прояви ринку цінних паперів України в аспекті його інвестиційної привабливості


У статті науковим пріоритетом стала оцінка рівня волатильності (як показника ринкового ризику) національного ринку цінних паперів порівняно з Developed markets та Еmerging markets. Було визначено, що фондовий ринок України має один із найвищих рівнів волатильності в світі як в короткостроковому так і в довгостроковому періодах, що зумовлює впровадження ефективної системи управління ринковими ризиками з метою підвищення його інвестиційної привабливості.

Постановка проблеми. Особливістю фондових ринків, які розвиваються, є висока волатильність і проблематичність прогнозування їхньої динаміки, що зумовлено синергетичним впливом екзогенних та ендогенних факторів, які, за часту, мають не економічну природу. Висока волатильність ринку сприяє фундації короткострокових спекулятивних трендів, зростанню вразливості до негативної інформації через відсутність фінансового плеча та як наслідок – зниження інвестиційної привабливості цінних паперів українських емітентів. У зв’язку з цим актуалізується питання визначення рівня та причинно-наслідкових характеристик волатильності національного ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  волатильність, ринковий ризик, розвинутий фондовий ринок, фондові ринки, які розвиваються, приграничні фондові ринки, цінний папір

МАКРОЕКОНОМІКА

Нескородєва Інна
к.е.н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org