Ефективне управління державними корпоративними правами в Україні: проблеми та шляхи вирішення


У статті досліджено особливості управління державними корпоративними правами. Проаналізовано нормативно-правову базу регулювання корпоративних відносин, узагальнено підходи до визначення цілей управління корпоративними правами держави, надано детальний аналіз корпоративного портфелю держави за останній період. Виявлено існуючі проблеми ефективного управління корпоративними правами держави та обґрунтовано шляхи їх вирішення.

Постановка проблеми. В Україні функціонує достатньо потужний сектор акціонерних товариств, у яких часткою акцій володіє держава. Залежно від розміру цієї частки такі акціонерні товариства можна умовно поділити на три групи. Перша група включає підприємства, у яких державна частка у статутному капіталі складає від 50%+1 акція до 100%, що забезпечує контроль над прийняттям управлінських рішень щодо діяльності господарських товариств. До другої групи належать товариства, у яких держава має частку від 25%+1 акція до 50%, так званий «блокуючий пакет», де держава має ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  корпоративні права, корпоративне управління, акціонерні товариства, держава, акції, дивіденди, інвестиції

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Майстер Анна
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org