ПЕРЕДУМОВИ, МОТИВИ ТА ПРИЧИНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ


У статті досліджено передумови, мотиви та причини концентрації банківського капіталу. Розглянуто процеси концентрації, консолідації та централізації капіталу. На шляху укрупнення комерційних банків, кожний банк при укладанні угод злиття та поглинання буде керуватися своїми спонукальними мотивами. На основі мотивів, якими керуються банки при нарощенні капіталу, формуються причини концентрації. Головною метою банківських установ при концентрації капіталу є максимізація прибутку та посилення конкурентних переваг на ринку, що зумовлені значно кращими фінансовими можливостями.

Постановка проблеми. Необхідною умовою подальшого розвитку та стабі-лізації банківського сектору є нарощення капіталу, досягти якого за сучасних умов можна, переважно, за рахунок концентрації капіталу.

Вітчизняна банківська система в її теперішньому стані не готова в повному обсязі забезпечити реальний сектор довгостроковими кредитними ресурсами, надати повний спектр банківських послуг відповідної якості, забезпечити різноманітність запропонованих послуг в усіх регіонах країни. При зростанні обсягів операцій при низькій капіталізації, українська банківська система буде ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  банківський капітал, концентрація банківського капіталу, консолідація, централізація, чинники концентрації, передумови, мотиви, причини концентрації банківського капіталу

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Суторміна Катерина Миколаївна
асистент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org