Вплив страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України


У статті розглядаються питання стосовно ролі страховиків з іноземним капіталом і філій страховиків-нерезидентів у розвитку страхового ринку України. Виявлено основні переваги та недоліки присутності страхових компаній з іноземним капіталом і філій страховиків-нерезидентів на ринку страхових послуг України.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема впливу іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України в міру зростання економіки є надзвичайно актуальною, адже у сучасному світі розвиток країни значною мірою залежить від її участі в міжнародних відносинах, які проявляються, зокрема, і через меха-нізми іноземного інвестування. Важливість впливу пояснюється тим, що економічне зростання неможливе без створення та функціонування ефективного страхового ринку, який, по-перше, із загостренням конкуренції набуває ще більшого значення завдяки ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  інвестор, іноземний капітал, страховик з іноземним капіталом, страхування, страховий ринок, філія страховика-нерезидента

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Залєтов Олександр Миколайович
к.е.н., доцент кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org