ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах глобалізації. Розкрито головні характеристики фінансової глобалізації та їх вплив на сферу фінансових послуг. Визначено причини трансформації у регулюванні глобального ринку фінансових послуг на сучасному етапі. Обґрунтовано необхідність змін у регуляторній моделі фінансового ринку України.

В кінці ХХ – на початку ХХІ століття глобалізація перетворилася на ключове поняття, що характеризує політичний, соціальний та економічний розвиток. Внаслідок цього майже не залишилося економічних агентів, які б не відчували вплив глобалізаційних процесів – від індивідуумів до крупних транснаціональних корпорацій та держав. В той же час, слід об’єктивно визнати, що і самі характеристики глобалізації, і її вплив викликають неоднозначні оцінки серед науковців та практиків. Яскравий приклад таких протиріч – поява руху «антиглобалістів», які розглядають глобалізацію чи не як найбільш деструктивний фактор сьогодення.

Глобалізація є складним, поліструктурним явищем, яке вкрай складно описати в рамках одного визначення. Проте, саме фінансова глобалізація найчастіше розглядається в якості яскравого прикладу взаємного проникнення в рамках глобального економічного середовища. За останні роки у фінансовій сфері відбулися масштабні зміни – і з точки зору фінансових інституцій, і з точки зору фінансових інструментів, і з позиції технологій. Такі зміни суттєво змінили принципи діяльності на фінансовому ринку взагалі, та на ринку фінансових послуг – зокрема. Як і у випадку з глобалізацією, їх наслідки є неоднозначними: з одного боку, полегшився доступ до ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  глобалізація, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, державне регулювання, споживач фінансових послуг

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Бірюк Сергій
к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародні фінанси ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org