About

Ринок цінних папеів України - науково-практичне видання з питань фінансових ринків. Фахове видання з економіки

Засновано: Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.03.1996 р.

Періодичність виходу: раз на два місяці (спареними номерами)

Співзасновники:

  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
  • Український інститут розвитку фондового ринку

Видавець: Український інститут розвитку фондового ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org