Chief EditorЛук'яненко Дмитро Григорович - перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

 

  • доктор економічних наук, професор;
  • завідувач кафедри міжнародного менеджменту;
  • голова підкомісії «Міжнародна економіка» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва;
  • заслужений діяч науки і техніки України;
  • лауреат Премії НАН України ім.В.М.Птухи

 

 

тел. 456-50-57; 371-62-03
e-mail: lukianenko@kneu.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org