Ukrainian Stock Market Development Institute

Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) - вищий державний навчальний заклад найвищого IV рівня акредитації (ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг серія АВ №586106 відповідно до рішення ДАК від 23.11.1999р., протокол №23, ДАК від 04.07.2001р., протокол №34 (акредитація), ДАК від 20.12.2005р., протокол №58 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2005р. №2332-Л), ДАК від 30.06.2011р., протокол №88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011р. №2487-Л)

Навчально-методичний центр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Навчання, професійна підготовка, підвищення кваліфікації за наступними напрямами: Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" , Підготовка фахівців з питань фондового ринку , Проведення семінарів з найбільш актуальних питань ринків фінансових послуг України

Об'єднана редакція та видавець офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Газета "Цінні папери України" , Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" , Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org