Політика (мета та завдання) наукового видання

Журнал «Ринок цінних паперів України» - науково-практичне видання з питань фінансових ринків з загальноукраїнською та міжнародною сферою розповсюденя, що публікує результати наукових досліджень науковців у рубриках, які охоплюють всі галузі знань у сфері фінансових ринків. З огляду на це, до публікації допускаються автори, які в своїх наукових працях аналізують та обґрунтовують теоретичні передумови та методологічні основи наукового вирішення актуальних питань фінансових ринків в умовах глобалізаційних змін, закономірності та принципи функціонування фінансових інституцій, результати досліджень фінансових ринків в умовах інтеграційних процесів тощо. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Мета наукового видання.

Метою наукового фахового видання «Ринок цінних паперів України» є багатоаспектне висвітлення результатів наукових досліджень у галузі фінансів щодо проблематики сучасного стану і розвитку фінансових ринків в контексті глобалізації і інтеграції.

Завдання наукового видання.

Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності. Презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни. Забезпечення безперешкодного користування науковим знаннями.

Принципи наукового видання.

Відкритий доступ до наукових публікацій

Періодичність оприлюднення

Дотримання авторських прав та конфіденційності

Об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікування

Вимогливість до якості запропонованих до друку матеріалів

Дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org