ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету (Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року №76).
Університет заснований у 1906 році. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за свою столітню історію накопичив багатий досвід і сформував творчий, кадровий, науково-методичний потенціал, достатній для виконання ролі провідного національного науково-дослідницького освітнього центру.

Місія. Здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей:

  1. Утвердження університету як провідного національного науково-дослідницького освітнього центру.
  2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників в Україні та світі.
  3. Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників дослідницького університету.
  4. Формування іміджу університету як глобального дослідницького освітнього центру.
  5. Сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, активного члена суспільства, патріота України.
  6. Створення сучасної інфраструктури та системи управління, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності дослідницького університету.©  2001 - 2023  securities.usmdi.org