Оподаткування емісійних операцій


Метою цієї статті є висвітлення основних податкових проблем, які виникають при емісії акцій. Ця важлива проблема поки що не знайшла достатнього відображення в економічній літературі, а наявні дослідження не вирішили нагальних проблем.

Завданнями статті є подання аналізу проблем і системи оподаткування емісійної діяльності з цінними паперами та шляхів їх вирішення:

– формування системи оподаткування емісійної діяльності підприємств;

– вирішення законодавчих неузгоджень стосовно оподаткування емісійного доходу.

Економічний розвиток України потребує залучення значного інвестиційного капіталу. Економічно виправданим і найбільш прийнятним механізмом є залучення капіталу через емісію цінних паперів. Для ефективного використання цього механізму слугує фондовий ринок з відповідною інституційною структурою, яка відображає як взаємовідносини населення, підприємств і держави у формуванні, розподілі й використанні фінансових ресурсів, так і економічну модель суспільства. Фондовий ринок є і передумовою, і наслідком розвитку економіки країни а рівень його капіталізації свідчить про потужність як підприємств певних галузей, так і всієї економіки країни.

З огляду на українські умови господарювання особливого значення набуває розв’язання податкових протиріч під час формування капіталу акціонерних товариств, створення прошарку ефективного власника і руху пожвавлення фінансових ресурсів через систему механізмів фондового ринку.

Перший крок у заснуванні акціонерного товариства – емісія акцій. Емісія акцій – це спосіб отримання підприємством фінансових ресурсів для початку або продовження діяльності на умовах пайової участі особи, що придбала акції.

Емісія акцій з метою визначення режиму оподаткування поділяється на дві сфери:

– емісія акцій;

– отримання емісійного доходу.

У бухгалтерському обліку операції покупки фінансової інвестиції за грошові кошти відбувається зменшення активного рахунка, на якому обліковуються грошові кошти, з одночасним збільшенням активного рахунка, призначеного для обліку фінансових інвестицій. У податковому обліку не так все однозначно. При цьому важливий аналіз наступних положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України №283/97-ВР від 22 травня 1997 року, зі змінами і доповненнями:

– п. 1.6 ст.1, у якому зазначено, що на етапах емісії і погашення цінних паперів вони не можуть вважатися товарами;

– пп. 4.1.1 ст.4, відповідно до якого у валовий доход не включаються доходи від продажу цінних паперів, отримані при їхньому первинному випуску (розміщенні) і остаточному погашенні (ліквідації);

– пп. 4.2.9 ст.4, відповідно до якого до складу валового доходу не включаються суми отриманого платником податків емісійного доходу;

– пп. 4.2.12 ст.4, відповідно до якого у валовий доход не включаються кошти чи майно, що повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної й остаточної ліквідації такої юридичної особи-емітента;

– пп. 5.3.7 ст.5, у якому визначено, що до складу валових витрат не включаються витрати на виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

Усе наведене вище дозволяє зробити висновок, що операції з придбання акцій на первинному ринку цінних паперів і операції по їх ліквідації (а оскільки такі цінні папери не мають терміну обігу, то про припинення їхнього існування можна ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКИ

Палій Михайло
магістр з управління державними фінансами
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org