Корпоративні облігації на ринку УкраїниОстаннім часом на ринку України намітилися позитивні зміни. Відбувається економічне зростання суб`єктів господарської діяльності. Економічне зростання неможливе без залучення додаткових грошових коштів, використовуваних підприємствами за призначенням залежно від поставлених перед суб`єктами господарської діяльності задач.

Хотілося б відзначити, що залучення коштів: кредити, інвестиції, фінансова допомога й т. ін. неможливе без використання різних фінансових інструментів.

Фінансові інструменти різноманітні і традиційні, але, безумовно, їх використання визначається ступенем економічного розвитку та історичними традиціями країни.

Україна, з одного боку, є молодою державою, з іншого – у минулому, – однією з найбільше економічно розвинених республік Радянського Союзу, що поступалася тільки перед Російською Федерацією (певні відмінності, що існують зараз, ми зазначимо нижче), з усіма наслідками такого двоїстого положення.

На ринку України останнім часом великими національними виробниками товарів і послуг усе ширше залучаються кошти шляхом випуску своїх облігацій. Облігації, розглядаючись як один з нових інструментів на ринку України, мають досить тривалу історію.

Облігація – цінний папір на пред`явника чи іменна, являє собою боргове зобов`язання, за яким кредитори одержують річний доход у вигляді фіксованого чи «плаваючого» відсотка.

У Радянському Союзі в облігаціях випускалася більшість державних внутрішніх позик, що розміщалися серед населення за підпискою або у формі вільної купівлі-продажу і використовувалися в розвитку цільових державних програм. Облігаційні позики одержали особливе поширення в роки повоєнного відновлення народного господарства. Правда, розміщення облігаційних позик відбувалося, в основному, в імперативному порядку.

У країнах соціалістичного табору облігаційні позики як засіб мобілізації тимчасово вільних коштів господарських організацій використовувалися для розвитку народного господарства, що визнавалося й офіційною економічною наукою.

Як приклад, можна зазначити, що в Угорській Народній Республіці облігації були однією з форм мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, організацій і населення для розвитку окремих галузей народного господарства. Власники облігацій одержували по них доход у вигляді фіксованих відсотків чи відсотків, виходячи з плаваючого курсу облігацій. Право випуску облігацій належало органам господарського управління, окремим підприємствам і місцевим органам влади.

У світі облігації випускаються акціонерними компаніями, центральними і місцевими органами влади. Облігації іпотечних й інших земельних банків мають назви іпотечних облігацій. Акціонерні компанії шляхом випуску облігацій мобілізують додатковий капітал. Облігації не дають їх власникам права голосу на загальних зборах. Власники облігацій – лише кредитори акціонерних компаній.

Що являє собою ринок корпоративних облігацій України на сьогодні? Які його особливості?

Ринок корпоративних облігацій на даний момент є одним з ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Черніков Гліб
помічник Голови правління АКІБ «УкрСиббанк»

Кільмухаметов Руслан
начальник інформаційно-аналітичного відділу АКІБ «УкрСиббанк»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org