Дослідження зміни розміру статутного капіталу акціонерних товариств санаторно-курортного комплексу Автономної Республіки КримДля забезпечення фінансово-господарської діяльності будь-якому підприємству необхідні власні джерела фінансування, які стануть гарантією його сталої роботи. У момент створення підприємства таку функцію виконує статутний капітал. Це має визначальне значення для всіх підприємств незалежно від розмірів, вида діяльності і форми власності.

Досліджували значення статутного капіталу для ефективного розвитку акціонерних товариств як зарубіжні вчені, так і українські, такі як Г.Дональдс, С.Майєрс, Фр.Модільяні, М.Міллер, Я.Функ, В.Микальченко, В.Хвалей, О.Мозговий, І.Бондар, Т.Лозова, М.Сирош, А.Кондрашихін, Л.Каль­ченко, А.Куліш, О.Сологуб, О.Піро­женко, К.Ковальська.

Мета даної роботи полягає у викладенні дослідження процесу зміни (збільшення) статутного капіталу акціонерних товариств санаторно-курортного комплексу Автономної Республіки Крим та його впливу на ефективність розвитку рекреаційної сфери як однієї з перспективних галузей економіки України. Для цього актором досліджувалося більш як 300 акціонерних товариств АРК і міста Севастополь.

Поняття «статутний капітал» з’явилося у вітчизняному бухобліку в період переходу України на національні стандарти, до того часу у нормативних актах використовувалося поняття «статутний фонд».

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внесками власників (учасників, засновників) у капітал підприємства.

В умовах формування й розвитку фінансової, економічної, правової та соціальної систем України для їх подальшого удосконалення у 2003 році було прийнято Цивільний й Господарський кодекси, в яких уточнювалися визначення статутного капіталу акціонерних товариств.

Відповідно до Цивільного кодексу статутний капітал – це вартість внесків акціонерів, унесених унаслідок придбання ними акцій, а Господарський кодекс визначає статутний капітал як суму внесків учасників і засновників товариства.

Незалежно від виду й розміру акціонерних товариств їх статутний капітал має виконувати три основні функції: функцію матеріальної бази товариства, гарантійну функцію і корпоративну функцію (рис. 1).

Перша функція полягає у тому, що грошові кошти і майно, внесене у рахунок сплати статутного капіталу, становить матеріальну базу для організації господарської діяльності.

Сутність другої функції є така: статутний капітал є гарантією акціонерного товариства від банкрутства, а також гарантією виконання зобов’язань перед кредиторами.

Третя функція ґрунтується на тому, що статутний капітал розділений на акції однієї номінальної вартості і частка кожного акціонера у ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Паніна Світлана
заступник ректора з економіки, головний економіст Міжнародного Слов`янського Університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org