Як управляти частками, що належать акціонерам у капіталі акціонерного товаристваУ ході дослідження «ефекту G-гіперболізму» для аналізу змін відносних величин мною запропоновано «метод Галасюка двовимірного аналізу відносних величин» [1–5]. Інструментом для реалізації цього методу також запропоновано «координатну сітку Галасюка» (рис.1)

Використання координатної сітки Галасюка для аналізу змін відносних величин дає змогу не упускати важливу для рішень, що приймаються, інформацію. Наприклад, зараз багато хто з економістів твердо впевнені у тому, що показники економічної діяльності треба підвищувати. При цьому числові значення цих показників вони визначають як відношення двох величин. Застосування «координатної сітки Галасюка» як інстумента для аналізу змін двовимірних величин дозволило виявити, що існують сім якісно різних способів підвищення економічної ефективності. На прикладі відносного показника – внутрішній валовий продукт на душу населення – було продемонстровано, що тільки один з семи можливих якісно різних способів його підвищення пов’язаний із зростанням чисельності населення. Ще один з семи якісно різних способів його підвищення пов’язаний з незмінною чисельністю населення. Решта п’ять пов’язані зі скороченням чисельності населення. А це означає, що заклик до підвищення економічної ефективності без вказування того, яким саме з цих семи способів можна цього досягти, може привести до хибних цілей, отже і до хибних результатів.

«Координатна сітка Галасюка» являє собою множину двовимірних координат, що складається з двох підмножин. Перша підмножина двовимірних координат утворює ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org