Об’єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку


Статтю присвячено аналізу економічної природи сучасного фінансового ринку, а також висвітлюється нова парадигма його регулювання, яка полягає в забезпеченні саморегулювання і об’єктивного втручання держави з метою запобігання непередбачуваним ринковим коливанням

Розвиток світового господарства в умовах поглиблення процесів глобалізації, посилення тенденцій до дерегулювання економічних процесів примушують по новому оцінити об’єктивну необхідність і можливості регулювання міжнародного фінансового ринку (МФР), що є складовою частиною світового господарства.

Еволюція МФР довела, що ця глобальна система розвивається украй нерівномірно, періодично вступаючи в смугу криз. З 2008 р. глобальна економіка переживає глибоку рецесію. МФР вступив в смугу системної циклічної кризи, яка супроводжується кризами національних фінансових ринків. При цьому останні розвиваються і проявляються з високою мірою синхронізації. Тому сучасна фінансова криза є глобальною, порівнянною по мірі глибини і широті охоплення з Великой депресією 1930-х рр. Усі держави світу серйозно постраждали від поточної фінансової кризи і спаду економічної активності...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Руденко Юрій
асистент кафедри міжнародної економіки КНЕУ

Салмінський Дмитро
здобувач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org