УПРАВЛІНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ


У статті досліджується глобальна проблема енергоефективності, аналізуються передумови її вирішення в Україні. Проведено аналіз ключових факторів ефективності національного енергоспоживання. Окреслено напрями реструктуризації сегментів енергетичного ринку України та обґрунтовано заходи підвищення ефективності корпоративного енергоменеджменту.

Постановка проблеми. У системі критеріїв функціонування сучасного енергоринку поряд з універсальністю, енергодоступністю, енергоприйнятністю, безперебійністю зростаючого значення набуває енергоефективність. Питання енергоефективності стають пріоритетними у спеціальній науковій літературі, аналітично-прогностичних оцінках зарубіжних та вітчизняних експертів [3, 5, 7, 8]. Зокрема, у звіті BP World Energy Outlook 2030 серед п’яти областей для реалізації потенціалу з підвищення ефективності світової енергетики та зменшення глобальних викидів парникових газів, виділено енергозбереження, що зробить енергетику доступнішою, безпечною та стійкою [8]. Адекватно проблема відображена цієї також в огляді енергетичної політики України, проведений Міжнародним енергетичним агентством, в якому проаналізовані практично усі аспекти нинішньої енергополітики України, а також надані рекомендації відносно її подальшого вдосконалення.

Характеристика енерговикористання за секторами економіки, оцінка роботи паливно-енергетичного комплексу України, моніторинг показників та аналіз потенціалу енергоефективності в регіональному розрізі, бар’єри на шляху його реалізації в Україні представлені в фундаментальній праці вчених НАН України та Національного технічного університету «Київський політехнічний університет» Стогнієм Б.С., Кириленком О.В., Праховником А.В., Денисюком С.П., Буцьо З.Ю. [4].

Оновлена у 2012 р. енергетична стратегія України до 2030 р. [3], визначає необхідність більше зосередитися на енергоефективності, конкурентоспроможності і прозорості на енергетичних ринках, а також приділяти підвищену увагу енергетичній безпеці, екологічним наслідкам споживання енергоресурсів.

Разом із тим, проблемам розвитку нафтогазового бізнесу з точки зору енергоефективності у економічній науці присвячено недостатньо праць вітчизняних вчених, особливо стосовно галузевого і корпоративного менеджменту на сучасному енергетичному ринку. Важливо також зазначити, що актуальність проблематики енергоефективності підсилюється тим, що обумовлені нею зміни у ресурсно-енергетичному забезпеченні світової та національних економік вочевидь призведуть до відчутних геополітичних змін. Це стосується можливої втрати нафтової та газової «диктатури» окремих країн і корпорацій. В українсько-російському контексті показово, що цінові проблеми контракту між «Газпромом» та «Нафтогазом України» 2009 р. переносяться реально з економічної у політичну площину, а з урахуванням російських проектів транспортування газу в Європу - і в геополітичну.

Метою статті є виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на формування національної політики енергоефективності і обґрунтування на цій основі заходів з удосконалення енергоменеджменту.

Виклад основного матеріалу. Згідно прогнозів світовий попит на енергоносії до 2030 року виросте на 40%, при цьому 96% зростання припаде на країни з ринками, що швидко розвиваються, перш за все Індію і Китай (рис. 1). Частка викопного палива в загальній світовій структурі енергоспоживання в 2030 році залишиться домінуючою (80%), частка ядерної енергетики знизиться через...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Швидкий Олег
здобувач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org