Конкурентне середовище в економіці України: еволюція, чинники та сучасні тенденції


Розглянуто основні етапи формування ринкового середовища в Україні. Показано тенденцію зниження рівня монополізації в Україні. Наведено ключові проблеми подальшого удосконалення конкурентного середовища в Україні в умовах високого рівня відкритості вітчизняної економіки. Доведено важливість і запропоновано напрями розширення в Україні різних форм економічної свободи як ключового чинника конкурентного середовища.

Актуальність проблеми. Конкурентне середовище в кожній країні відіграє ключову роль у розвитку її економіки. Політико-правові, економічні, технологічні та соціальні чинники безпосередньо впливають на мотивацію суб’єктів підприємницької діяльності. Сприятливе та прозоре середовище мотивує бізнес нарощувати масштаби своєї діяльності. Навпаки, несприятливе середовище відлякує не лише іноземних, а й вітчизняних інвесторів вкладати кошти в розвиток ділових підприємств. Оскільки Україна за індексом економічної свободи посідає нині 161-е місце із 179 країн, то дос-лідження конкурентного середовища в контексті його удосконалення є вкрай актуальним.

Огляд останніх джерел досліджень та публікацій. Питання формування та удосконалення конкурентного середовища постійно знаходяться в полі зору зарубіжних та вітчизняних вчених. Широк відомими є моделі галузевого і національного конкурентного середовища М.Портера [11], структура чинників міжнародного середовища М.Майєра [8], форми та механізми суперництва П.Гангопадхей [18], матричні інструменти аналізу середовища Д.Аакера [5] і т.і. Особливості конкурентного середовища в Україні досліджуються такими науковцями як Л.Антонюк [6], З.Борисенко [7], С.Пахомов [10], С.Реверчук [12], О.Швиданенко [17] та ін. Практичні питання регуляторної політики висвітлюються у відомчому віснику Антимонопольного комітету України «Конкуренція». Проте зміни конкурентного середовища в Україні під впливом процесів глобалізації потребують досліджень новітніх зрушень у структурі чинників конкурентних відносин.

Метою статті є виявлення та оцінка ключових чинників формування та розвитку конкурентного середовища в Україні в контексті підвищення дієвості регуляторної політики.

Виклад основного матеріалу. Однією з основних передумов побудови ефективного ринку є економічна конкуренція. На відміну від більшості країн з розвиненою ринковою економікою, для яких конкуренція протягом принаймні останніх століть була природним станом господарських відносин, Україні довелося пройти шлях від планово-адміністративної системи, що практично виключала повноцінні конкурентні відносини у сфері легального господарювання, до країни з міжнародно визнаною ринковою економікою. Україна оголосила про перехід до ринкової економіки у 1991 p., коли частка монопольного сектора становила 100%. Головним методом боротьби з явищем монополізації було визнано приватизацію. Проте її наслідком стала зміна власника підприємства без зміни методів управління.

Перший конкурентний закон України «Про обмеження монополізації та попередження недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Червиць Ірина
керівник відділу іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org