Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей


В статті розглянуто сучасний стан ринку цінних паперів України, проаналізовано обсяги торгів та інших параметрів ринку за останні декілька років. Виявлено основні проблеми, що гальмують формування, становлення та розвиток ринку цінних паперів. Внесено пропозиції щодо активізації інвестиційних процесів на ринку цінних паперів.

Актуальність проблеми. Однією із основних умов активізації інвестиційної діяльності на фондовому ринку є зростання інвестиційних ресурсів, що виступають похідною розвитку ринку цінних паперів України. Останній перебуває поки що на стадії формування, опанування інструментарію і методик ведення торговельних операцій. Тому основні напрями підвищення інвестиційної активності ринку цінних паперів обов’язково слід розглядати в поєднанні з ефективним розвитком самого ринку.

В умовах посилення активізації трансформаційних процесів найефективнішим способом залучення та перерозподілу фінансових ресурсів є використання інструментів ринку цінних паперів. Розвиненість ринку цінних паперів забезпечує переміщення капіталів між різними секторами економіки, щонайбільше сприяє її реструктуризації і тим самим зростанню інвестиційних можливостей в країні. Реформування економіки України, функціонування суб’єктів господарювання на засадах ринкових принципів обумовлює необхідність дослідження стану загальних тенденцій та проблем розвитку ринку цінних паперів України.

Актуальність проблематики посилюється обмеженими можливостями вітчизняних компаній щодо самофінансування, які проявляються в недостатності зовнішніх джерел інвестиційних ресурсів та розвитку фінансування економіки за рахунок широкого використання інструментів фондового ринку.

Аналіз останніх досліджень і пуб-лікацій. Проблема становлення та розвитку ринку цінних паперів вивчається широким колом науковців. Дослідження теоретико-методологічних засад та різних аспектів теорії і практики стосовно даної проблематики були висвітлені в численних працях вчених, таких як О. Барановський, Т. Берднікова, В. Галанов, Е. Жуков, В. Корнеєв, Д.Лук’яненко; І.Лютий, О.Мозговий, С. Румянцев, А.Пересада, В.Шелудько та інші. Однак розгляд та аналіз ситуації, що склалася на українському фондовому ринку в умовах фінансової кризи, та подальший розвиток ринку цінних паперів має значний науковий та практичний інтерес.

Метою даної статті є аналіз сучасного стану ринку цінних паперів України, дослідження факторів, що впливають на доходи на ринку цінних паперів, ідентифікація основних проблем та шляхи їх вирішення для активізації інвестиційних процесів на ринку цінних паперів.

Сьогодні в Україні ринок цінних паперів все ще перебуває у стадії розвитку. У контексті розгляду становлення фондового ринку України впродовж 2006–2008 рр. можна зробити висновок про демонстрацію достатньо високих темпів розвитку. Цьому сприяла інфраструктура фондового ринку, яка, незважаючи на складність та ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Івахненко Ірина
аспірант кафедри фінансів «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org