ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ


В статті висвітлені особливості регулювання функціонування недержавних пенсійних фондів. Розглянуто проблеми та законодавчі колізії щодо нормативно-правового регулювання розвитку недержавних пенсійних фондів. Викладено пропозиції щодо усунення законодавчих невідповідностей та проблем регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів. Розглянуто систему контролю та регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, досліджено структуру регуляторних органів, задіяних в цій сфері.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Недержавні пенсійні фонди є як невід’ємною частиною пенсійної системи країни, так і відносяться до основних суб’єктів ринку інституціональних інвесторів. Упродовж ряду років недержавні пенсійні фонди показують упевнене зростання більшості показників свого розвитку. Інтерес до їх діяльності проявляють вже не лише найбільші корпорації, але і підприємства різних галузей господарства, банки і інші фінансові організації. Одночасно з розвитком недержавних пенсійних фондів йшов розвиток і вдосконалення системи державного регулювання діяльності в області недержавного пенсійного забезпечення, нагляду і контролю за вказаною діяльністю, що обумовлює зростання уваги до цієї проблеми в наукових колах. Вивчення загальних засад та виявлення проблем регулювання діяльності ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  регулювання, нормативно-правове забезпечення, недержавний пенсійний фонд, недержавне пенсійне забезпечення, суб’єкти правовідносин, активи, інвестування

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Постний Антон Валерійович
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org